Mysl jako nejvyšší císař

Svalové napětí je vždy odrazem funkce nervového systému, tj. pochodů, které řídí naše mysl. Mysl chápu v tomto případě jako počítač, kde je spoustu informací pevně naprogramováno (funkce potřebné pro život, chůze po dvou končetinách, fyzické aspekty ženy a na první pohled jiné aspekty těla muže apod.) a zároveň, kam se dá vždy vpisovat a opravovat spoustu informací.
Tento počítač se může vlivem všeho, co na nás působí (výchova, životní styl rodičů, přístup k dětem ve vzdělávacích institucích, vliv společnosti, vliv trhu apod.) zahlcovat. Stane se to, že počítač není schopen všechny informace vysvětlit, tím pádem roztřídit a uskladnit tak, aby v nich byl pořádek. Informace tak nemohou být v mysli dobře, resp. kvalitně využívány a použity pro spokojený a hladký život.
Proto spousta úspěšných lidí, kteří bychom řekli, že mají všechno (majetek, postavení, sociální vliv) přesto nejsou šťastni. Necítí spokojenost. A buď si to uvědomují a jsou ochotni v tom něco dělat nebo si spokojenost namlouvají či si jí kupují. A nebo vše najednou. Dělají vše pro to, aby měli pocit spokojenosti. Ale je to jen pocit ne reálný stav.
Co je velmi zajímavé je fakt, že se jejich pocity vkreslují do volby jejich slov, do neverbální komunikace, do tónu jejich řeči nebo do tváře, pohledu, očí. A protože tyto věci ovlivňuje mysl, musíme dané reakce chápat opět jako množinu, která se “rozlije” do celého těla. To znamená, že opět můžeme spatřovat vliv na kvalitu svalové koordinace (např. při dýchání a jiných pohybech), stav kůže, který je spojen s jejím napětím či imunitními pochody a čistícími schopnostmi nebo postavení páteře.
To vše je možné vnímat najednou.

Vnímání – základ komunikace i léčby člověka

Již několik let se intenzivně zabývám poznáním a sledováním tělesných reakcí na podněty, které tělu dává mysl. Mysl, jakož to kvalitativně řídící orgán všech tělesných pochodů ovlivňuje funkci orgánů. Tím má např. vliv na vylučování (sekreci) hormonů, trávicích šťáv, imunitní pochody aj.
Velmi obvyklá je např. změna svalového tonusu při změně stavu mysli. Člověk který řeší negativní myšlenky (strach, úzkost, otázky, na které nezná odpověď, ne-spokojenost, ne-štěstí, ne-naplněnost apod.) bude mít vždy jiné napětí svalů po celém těle, tzn. změní se mu svalová koordinace. Ta může mít velmi často vliv na počátek pocitu dyskomfortu či až bolesti v těle. Já jsem se např. naučil vnímat ze svalového napětí nejen jeho složku tělesnou, tj. např. že sval je stažen (přetížen) díky nevýhodnému tvaru páteře nebo díky zátěži, kterou člověk opakovaně dělá, ale také zda se podílí na svalovém spazmu stav psychiky.
Poznání těchto reakcí je dáno tříbením vjemů, které vnímáme smysly. Ať už je to dotyk, čich nebo zrak.
Tuto schopnost jsem rozvíjel zejména díky poznáním, která mi umožnili mí učitelé. Byli mezi nimi nejen specialisté na fakultě, ale i lidé, kteří poznali sami sebe. Nyní si myslím, že tato terapeutická schopnost je dána jistě talentem a jeho rozvíjením, ale i jakýmsi naladěním na vnímání podobných věcí. Toto vnímání se dá rozvíjet pouze přes poznání sebe sama. Přes poznání pochodů ve své vlastní mysli.

Zprovoznění nového webu

Na svém novém webu vás budu informovat o tom, co obnáší moje práce a čím může fyzioterapie pomáhat. Budu psát odborné i méně odborné texty o fyzioterapii, metodách a zkušenostech a věřím, že bude pro vás čtení poučné i zajímavé.

Takové odlehčení… :-)

V této sekci budu rád odlehčovat odborný rámec mé práce a článků, které nacházíte jinde na mém webu. Odlehčení ve formě mých názorů, poznání a vnímání někdy i vážných témat prezentuji tak, jak mi “zobák narostl” a to i při vědomí, že můžete cítit, že něčemu nerozumíte nebo že si možná nějaká slova vysvětluji (vnímám) jinak, než vy. A nebo naopak, že podobnou či stejnou zkušenost máte také. Budu rád, když mi tak či tak napíšete, pokud budete chtít.

Chci psát o své práci, o těle, o mysli a jak spolu tyto veličiny souvisí.