Přednáška pro olympioniky v rámci programu Dual Career s KPMG

V rámci programu Duální kariéra, na jehož přípravě se mj. podílí Český olympijský výbor a čeští sportovci (manažerka projektu je Kateřina Neumannová) jsme vystoupili společně s Milanem Studničkou na téma Mysl & Tělo.

V přednášce Milana zazněla slova o vývoji a stabilitě mysli člověka, jaký vliv mají její obranné mechanismy na sebevědomí, lidské i pracovní vztahy, komunikaci či úspěšný profesní rozvoj. V čase věnovaném tělu jsem měl možnost prezentovat jak a proč přistupuji k léčbě či diagnostice s využitím čtyř smyslů, jak nahlížet na bolest v těle, jak jí diagnostikovat a léčit. Rovněž jsem zdůraznil, jaký efekt na proces léčení má přistupování ke klientovi jako ke člověku se svou historií. Životní historii je pak přínosné vnímat jako důvod bolesti těla, ale i jako klíč k uzdravení.