Fyzioterapie

Specializuji se na zdraví pohybového systému a cílenou léčbu s ním související.

Moje specializace ve fyzioterapii je:

Diagnostika a léčba dospělých –  účinně léčím bolesti pohybového aparátu (bolesti svalů a kloubů, chronické bolesti hlavy, páteře apod.)

Můj léčebný přístup a náhled na bolest

Vycházím ze systémových znalostí fungování pohybového systému. V léčebných programech používám nejnovějších metod ve fyzioterapii, které mám ověřené u řady sportovců, vytížených manažerů a stejně tak u maminek malých dětí. Jsem tak proto cílený na rychlejší postup v léčbě.

Péči o pohybový systém pojímám komplexně. Neléčím vás pouze v místě bolesti, ale vím, kde všude mám zasáhnout, abych vás léčil komplexně.

Pohybový systém mnohdy nebolí pouze z mechanické “chyby” fungování těla. Na fungování svalů a kloubů má vliv např. schopnost těla regenerovat, síla imunity, úroveň vnímaného i nevědomého stresu apod. Dané důvody, pro které vás něco bolí neléčím léky.

Léčím je pomocí kombinace dalších přístupů které jsou schopny účinně pomáhat regeneraci a úzdravě těla. Jedná se např. o práci s myslí, cvičení, zapojení správných svalů např. do stability kloubů či páteře nebo doplnění sil organismu pomocí východních přístupů.

Dr. Tomáš Rychnovský, Ph.D. se tedy zabývá nejen bolestmi zad a kloubů, ale i vlivem psychiky na lidské tělo a jejími projevy (psychosomatiky) a celkovým a rychlým obnovením potřebných uzdravujících procesů v těle.

Zeptejte se mě.

Mé pojetí fyzioterapie

Po více než 17ti letech péče o klienty, kteří mi dali důvěru se o ně starat, můžu nabídnout vám to, co u mě jiní oceňují:

  • ušetření času díky účinné léčbě
  • pohodlí v objednání a celého procesu péče o vás
  • komfortní prostředí pro vás
  • individuální vyřešení vašich problémů
  • příjemná atmosféra a přátelské prostředí

Našii pacienti říkají, že moje pojetí fyzioterapie nebo péče o ně je jiné, než kterékoliv, co kdy poznali. Je to pro ně nezvyklé. Asi proto, že používám nekonvenční přístup, vnímám sílu slova i odborných dovedností z oboru, nadstandardní chování k nim i léčebné techniky, které jsou velmi účinné. Často nám rádi píší své zkušenosti s mým přístupem. Pro ilustraci zde jeden uvádím:

Vy jste Vy. Jste zvláštní:))) a jedinečný, máte svůj vlastní talent a vlastní
schopnosti. Nikdo nedokáže přesně to, co umíte Vy – taková má zkušenost.
Neexistuje konkurence a srovnání. Zasloužíte si uznání – Váš přístup, Vaše
vcítění se do problémů jiných, Váš zájem, Vaše snaha – zdá se to být
samozřejmostí, ovšem v dnešní době není. Chtěla jsem Vám zároveň poděkovat za
včerejší vyšetření a celkový přístup. Kéž by bylo takových příjemných,
vnímavých doktorů jako jste Vy, více.

Jaroslava M., Praha

 

Maximálně se snažím o to, aby návštěva u mě splnila nejenom odborný rámec mé práce, ale zároveň i byla lidsky příjemná.

Léčím bez léků

Jaké schopnosti jsou součástí oboru fyzioterapie?

Jak u mě probíhají konzultace?

Během návštěvy u mě jsou s každým klientem probrány jeho aktuální zdravotní problémy, provedena terapie a navržen systém cvičení a jiných opatření, které vedou k uzdravení klienta. Vše, podle individuální potřeby. Chci jasně deklarovat, že nejsem příznivcem všeobecných a rychlých závěrů či doporučení. To, co uslyšíte z mých úst, bude léčebný přístup přesně pro vás, na míru.

Každá návštěva trvá 30-45 min, podle toho, co vás trápí a potřebujete řešit.

Konzultace probíhají v ordinacích, které jsou uvedeny v Kontakt.

U Dr. Tomáše Rychnovského je cena za návštěvu a pacienta 2.200 Kč.

Diagnostika a léčba kojenců – vyšetření pohybového vývoje v rané fázi od 4. týdne života.  Časnou a odbornou individuální péčí podpořím u vašich dětí:

  • správné držení těla,
  • zdravý vývoj svalové koordinace,
  • “ideální” vývoj páteře a kloubů (kyčelních, ramenních, …)
  • specializujeme se rovněž na léčbu již vzniklých problémů (kulatá záda, pupeční kýly, skoliózy, vtočené nožičky, apod.)

 

Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. na milé návštěvě

Doc. MUDr. František Véle, CSc. na milé návštěvě