Bolesti ramenního kloubu

Ramenní kloub a bolesti v něm nás velmi často limitují a upozorňují na něco nedobrého velmi citlivě. Bolest je možné cítit přímo v kloubu nebo ve svalech a anatomických strukturách kolem něj. Ortoped tyto bolesti léčí nejčastěji opichem nebo léky.

Z mé zkušenosti a praxe je však zřejmé, že velké množství bolestí ramene jsou způsobeny nesprávnou funkcí svalů a kostí kolem něj. Stává se nám, že vyléčíme staré a “nevyléčitelné” bolesti ramene, protože se víc díváme na stav žeber a páteře, které s bolestí v rameni souvisí. Léčíme tedy rameno pohledem všeobecným a integrujeme jej do globálních souvislostí v těle.

Rameno je totiž spojeno s funkcí svalů až do pánve, proto je nutné jej vyšetřovat a léčit nejenom lokálně, ale i s ohledem a vyšetřením jiných, vzdálených míst.

Ramenní kloub je také, zvlášť u některých lidí, velmi citlivý na jejich psychické rozpoložení. Je to kloub, ve kterém se mohou ztělesňovat myšlenky, se kterými nepracujeme a znamenají pro nás jakoukoliv psychickou zátěž. Na tyto příčiny se v léčbě samozřejmě zaměřujeme také. A s velkým úspěchem…