O mně

 

IMG_8135

Dr. Tomáš Rychnovský, Ph.D.

Biografie:

Vystudoval jsem fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem promoval s červeným diplomem. Specializuji se na léčbu a prevenci bolesti v pohybovém systému a měl jsem to štěstí učit se od světoznámých odborníků.

První byl Prof. PaedDr. Pavel Kolář Ph.D., přednosta rehabilitační kliniky v nemocnici Motol, u něhož jsem působil 10 let a kde jsem mohl vnímat základ pro nejnovější ověřené terapeutické postupy, které používám ve své praxi a stavím na nich přístup k léčbě těla. Jeho přednášky, chvíle s ním strávené, jeho zkušenosti, pohled na léčbu těla sportovců i malých dětí bylo pro mě to nejvíc, co jsem mohl ve své odbornosti dostat.

V době studií jsem měl možnost se pravidelně potkávat a diskutovat např. s nestorem české i světové fyzioterapie Prof. Karlem Lewitem.

Během studia jsem se mj. zabýval sledováním kvality pohybového vývoje novorozenců a jeho vlivem na lidskou motoriku i na vznik pozdějších bolestivých poruch.

Vědecký doktorský titul Ph.D. jsem získal v roce 2010 na Univerzitě Karlově obhajobou dizertační práce s názvem “Magnetická rezonance respirační dynamiky a posturální funkce bránice”. Ve stejném roce jsem rovněž získal titul PhDr.

Od roku 2001 provozuji soukromou fyzioterapeutickou praxi pro dospělé. V roce 2006 jsem rozšířil praxi o dětskou část a provádím diagnostiku a terapii hybných poruch novorozenců (držitel certifikátu garantovaného Mezinárodní Vojtovou společností).

Ve svém osobním rozvoji jsem mimo jiné absolvoval víkendové studium Pražské psychoterapeutické fakulty a studoval jsem podstaty fungování lidské mysli, které vedou k nastolení vnitřního klidu.

Pořádám speciální semináře, které se zabývají předáváním zkušeností z oblasti tělesné. Prakticky učím cvičení na stabilizaci a rozhýbání páteře.  Přednáším o tom, jak se zbavit bolesti v těle a předcházet jí a rovněž jak najít rovnováhu a stabilitu mysli, naučit se zacházet se stresem, ale i jak mu předcházet a být v životní pohodě.

Přednáším také ve firmách. Nejčastěji o tématech stress management, rovnováha těla a mysli, jak se funkce mysli propisuje do našeho těla, cvičení hluboké stabilizace páteře, jak se naučit uvolnit apod.

V komplexním léčebném přístupu samozřejmě vnímám, jaký podíl na bolesti má stav mysli, stav psychiky. Vše, čemu se věnuji, jsem vyzkoušel sám na sobě, proto mohu odpovědně doporučit postupy, které budou fungovat i vám, abyste se mohli v životě věnovat příjemným věcem ve zdraví, radosti a s klidnou myslí.

Jsem spoluautorem knihy Každá bolest má svou příčinu, která vyšla v roce 2019 v nakladatelství Albatros. Můžete mě víc poznat i přes rozhovory v médiích.

 

Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. u mě na milé návštěvě

Doc. MUDr. František Véle, CSc. u mě na milé návštěvě