O mně

Vážení návštěvníci, milí přátelé,

vítejte na mé stránce, která se týká fyzioterapie, léčby bolesti, péče o kojence, psychosomatiky a celostního přístupu k člověku. Věříme, že zde najdete všechny důležité informace, které hledáte, a že pro vás budou mít očekávanou výpovědní hodnotu. Mým cílem je v první řadě starat se kvalitně o své pacienty. V druhé řadě shromažďovat poznatky o moderní péči o pohybový systém a o člověka jako celek a zprostředkovat vám, co všechno je díky mému přístupu možné léčit.

Rovněž zde uveřejňuji své komentáře v médiích a kde o mně bylo napsáno.

Tomáš Rychnovský

IM54408

Dr. Tomáš Rychnovský, Ph.D.

Biografie:

Vystudoval jsem fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem promoval s červeným diplomem. Specializuji se na léčbu a prevenci bolesti v pohybovém systému a měl jsem to štěstí učit se od světoznámých odborníků.

Jsem žákem Prof. PaedDr. Pavla Koláře Ph.D., přednosty rehabilitační kliniky v nemocnici Motol, u něhož jsem působil 10 let a kde jsem mohl vnímat základ pro nejnovější ověřené terapeutické postupy, které používám ve své praxi a stavím na nich přístup k léčbě těla.

V době studií jsem měl možnost se pravidelně potkávat a diskutovat např. s nestorem české i světové fyzioterapie Prof. Karlem Lewitem.

Během studia jsem se mj. zabýval sledováním kvality pohybového vývoje novorozenců a jeho vlivem na lidskou motoriku i na vznik pozdějších bolestivých poruch.

Vědecký doktorský titul Ph.D. jsem získal v roce 2010 na Univerzitě Karlově obhajobou dizertační práce s názvem “Magnetická rezonance respirační dynamiky a posturální funkce bránice”. Ve stejném roce jsem rovněž získal titul PhDr.

Od roku 2001 provozuji soukromou fyzioterapeutickou praxi pro dospělé. V roce 2006 jsem rozšířil praxi o dětskou část a provádím diagnostiku a terapii hybných poruch novorozenců (držitel certifikátu garantovaného Mezinárodní Vojtovou společností).

Ve svém osobním rozvoji jsem mimo jiné absolvoval víkendové studium Pražské psychoterapeutické fakulty a studoval jsem podstaty fungování lidské mysli, které vedou k nastolení vnitřního klidu.

Podílím se na výuce fyzioterapeutů 2. lékařské fakulty UK v Praze. Přednáším rovněž fyzioterapii na Pražské psychoterapeutické fakultě.

Pořádám speciální semináře, které se zabývají předáváním zkušeností z oblasti tělesné, cvičením i přednášením o tom, jak se zbavit bolesti v těle a předcházet jim a rovněž jak najít rovnováhu a stabilitu mysli, naučit se zacházet se stresem, ale i jak mu předcházet a být v životní pohodě.

V komplexním léčebném přístupu samozřejmě vnímám, jaký podíl  na bolesti má stav mysli, stav psychiky. Vše, čemu se věnuji, jsem vyzkoušel sám na sobě, proto mohu odpovědně doporučit postupy, které budou fungovat i vám, abyste se mohli v životě věnovat příjemným věcem ve zdraví, radosti a s klidnou myslí.