Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.

lewit_rychnovský_fyzioterapie

 

karel_lewit_rychnovský_tomáš_fyzioterapie

 

 

Pan Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., je jednou z nejvýznamnější osobností v oblasti české rehabilitace. Byl spoluzakladatelem tzv. Pražské školy rehabilitace a zakladatelem moderní funkční diagnostiky a myoskeletální medicíny v ČR. V padesátých letech působil 13 let pod vynikajícím českým neurologem prof. akademikem Kamilem Hennerem. Publikoval přes 200 původních prací. Jeho publikace o manipulační léčbě je přeložena do osmi světových jazyků a je brána jako mezinárodní učebnice manuálních technik v rehabilitaci.

Zajímavostí je, že pan profesor Karel Lewit má hodnost kapitána a je nositelem našeho nejvyššího vojenského vyznamenání “Zlatý kříž ČSR” za svoje působení v čs. armádě.