Česká asociace pojišťoven

marcelakotyrova_tomasrychnovsky_fyzioterapie

Seminář „Stressmanagement aneb jak být manažerem úspěšné firmy a přitom nevyhořet“ jsem absolvovala společně s kolegy z top managementu naší firmy. Od semináře jsme si slibovali, že nás naučí lépe zvládat stressové situace a to nejen ty, které jsou z negativních emocí zřejmé, ale i nevědomé postoje, které v rámci naší náročné práce stress podporují a vyvolávají.

Seminář předčil naše očekávání. Dozvěděli jsme se co je to stress, jak působí v těle a jak ho včas identifikovat. Zároveň jsme získali návod, jak lépe poznat sám sebe i porozumět chování druhých. Naučili jsme se lépe vnímat všechny souvislosti, vzájemnou diskuzí jsme dostali zpětnou vazbu ke svému životnímu přístupu. Jak pracovat se svými pocity a jak posilovat důvěru sami v sebe, jak se poprat s negativními emocemi – na to jsme dostali řadu efektivních metod. Každou z nich jsme měli možnost ověřit praktickým cvičením, což výrazně přispělo k jejímu rychlejšímu osvojení v praxi.  Celý seminář byl doplněn o aktivní trénink a nácvik relaxačních i koncentračních technik k uvolnění napětí, včetně dechové techniky, které vedou k trvalé psychické pohodě a větší efektivitě vykonávané práce

Seminář nám ukázal cestu, jak poznávat sám sebe a vlastní reakce, jak na sobě můžeme pracovat a zejména, jak díky změně vlastního přístupu můžeme ovlivnit i přístup okolí k nám. Tyto principy fungují nejen v profesním životě, ale i v soukromí.

Přínosná je praktická zkušenost obou lektorů a vyváženost jejich prezentací. Atmosféra po celou dobu kurzu byla velice příjemná pro všechny zúčastněné. Seminář doporučuji nejen pro vrcholový management, je užitečný pro každého.

 

Marcela Kotyrová – vedoucí oddělení PR, marketingu a vzdělávání

26. – 27. 9. 2012 Česká asociace pojišťoven