Marcela Roche, ředitelka Britské obchodní komory

Marcela_Roche_Tomáš_Rychnovský_fyzioterapie

Setkání s Marcelou jsou vždy inspirující, je to člověk s dobrým srdcem.