Objednávka programu
Cesta Psychosomatického Uzdravení™

 PREMIUM 

  • Doživotní přístup k celému programu

Program můžete procházet online ve svém vlastním tempu, odkudkoliv a kdykoliv. Stačí Vám jen připojení k internetu.

  • Hodnotné bonusy

Ke své objednávce získáte bonusy přesahující hodnotu 20.000 Kč.

  • Osobní přístup celého týmu

Celý online program je strukturovaný tak, aby Vám dal maximální podporu a byl pro Vás bezpečným místem pro hlubokou práci na sobě.

  • Prohlášení objednávajícího o závazku platby:

Jako objednávající svou objednávkou prohlašuji a zavazuji se uhradit dodavateli programu Cesta Psychosomatického Uzdravení™ částku 8 490 Kč ve třech po sobě jdoucích měsíčních platbách. Každá platba bude provedena na základě faktury, která mi bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Celková suma ke splacení nejpozději do třech měsíců ode dne mé objednávky tedy činí 25 470 Kč. V případě, že nebudu schopen splnit tento závazek ve smluvených termínech, beru na vědomí, že je dodavatel oprávněn v souladu s obchodními podmínkami požadovat smluvní pokutu 0.5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Objednávka programu

Milí přátelé, dovolte nám, abychom Vám, jménem celého našeho týmu vyjádřili upřímné poděkování za to, že zvažujete vstup do našeho programu Cesta Psychosomatického uzdravení™. Váš zájem a odhodlání k osobnímu růstu a uzdravení nás hluboce inspirují a motivují v naší práci. Věříme, že náš program Vám nabídne nejen podporu a cenné nástroje na cestě k lepšímu zdraví, ale stane se pro Vás i bezpečným místem pro sdílení a růst. Děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete. Těšíme se na možnost doprovázet Vás na této výjimečné cestě uzdravení a osobní transformace. S hlubokým uznáním a nejlepšími přáními...
Tomáš & Eva

Potřebujete pomoc?

Využijte chatovacího okna v pravém rohu, případně nám napište na [email protected]
Jsme tu pro vás, rádi vám pomůžeme.